"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 19.00-22.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Przez całe spotkanie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Nasi przyjaciele

Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

W ramach III Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa
zapraszamy na Mszę Św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
i homilią na temat mocy sakramentu małżeństwa.

Po jej zakończeniu zapraszamy również na spotkanie, w czasie którego odbędzie się indywidualna modlitwa za każde chętne małżeństwo.
Będzie można także wysłuchać ciekawych świadectw małżonków o tym, jak wiara wpływa na kształtowanie i jakość relacji małżeńskich i rodzinnych.
Data: 13.02.2018r.
Czas: 18.00 - ok.20.00
Miejsce: Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 27 (Dojlidy)
Prowadzenie: Wspólnota Kairos, ks. Jerzy Sęczek
Organizatorem Tygodnia Małżeństwa w Białymstoku jest Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra

Informacje szegółowe
Opis

Regulamin Wokalnych Warsztatów Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI 2017

1. Organizatorem Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki jest Fundacja Spe Salvi.

2. Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki (dalej Warsztaty) odbędą się w Kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu przygotowania uczestników do wspólnego uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI w dniu 11 czerwca 2017 o godz. 20.30 przed  białostocką Katedrą.

3. Warsztaty rozpoczynają się 8 czerwca (czwartek) o godz. 15.00 i potrwają przez 3 kolejne dni.

4. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. Istnieje możliwość dołączenia w drugim dniu rano dla osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć pierwszego dnia. Przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie.

5. Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 60 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom kawę, herbatę oraz dwa obiady – w piątek i sobotę.

7. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:

    a) mają ukończone 15 lat

    b) zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 5 czerwca 2017 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o dalszym postępowaniu.

    c) uiszczą opłatę w wysokości 60 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni od rejestracji (najpóźniej do 6 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora: Bank PKO SA, numer rachunku bankowego: 66 1240 1154 1111 0010 1848 1474.

    d) akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;

    e) po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.

8. Przy zgłoszeniach preferowane są osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w posłudze muzycznej w przeszłości, bądź są obecnie czynnie zaangażowane w taką działalność; w całości biorą udział w warsztatach (ilość przewidzianych miejsc ograniczona!).

9. Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

10. Na koncert w niedzielę uczestnicy ubierają się w całości na biało.

11. Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i koncercie BOGU DŹWIĘKI (np. w celu usprawiedliwienia nieobecności w szkole).

12. W celach organizacyjnych chórzyści podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.

https://rekolekcje.bialystok.pl/oswiadczenie_rodzica_ogolne.pdf


Czas wygenerowania strony: 0.11314321s