Nasi przyjaciele
Informacje szegółowe
Opis

Podczas warsztatów pisania ikon, zamierzamy przybliżyć podstawy geometrii ikon Chrystusa, poznać symbole w ikonografii oraz stworzyć podlinniki ikon Chrystusa. Warsztaty zawierać będą naukę geometrii wykreślnej ikon, rysunku ikonograficznego, podstaw prowadzenia pędzla w technice tempery jajecznej. Wiedza ta pozwoli na tworzenie własnych podrysów pod ikony. 

Podczas warsztatów powiemy o sakramentalnym charakterze ikon, wcieleniu Chrystusa, tworzeniu Jego wizerunków na przestrzeni lat. Przybliżona zostanie historia chusty która nie została stworzona ludzką ręką, a obecnie znajduje się w Manopello we Włoszech. Prześledzimy historię obrazu w Kościele.  

Regulamin warsztatów rysunku ikony Chrystusa

1. Warsztaty rysunku ikony Chrystusa organizowane są przez Fundację SpeSalvi w ramach projektu Bogu Dźwięki 2019, który jest dofinansowany ze środków z budżetu Miasta Białegostoku oraz Województwa Podlaskiego.

2. Warsztaty rysunku ikony Chrystusa (dalej Warsztaty) odbędą się w salkach przy Katedrze w Białymstoku przy ul. Kościelnej. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu nauki geometrii ikon Chrystusa które będą wprowadzeniem do nauki pisania Ikon.

3. Warsztaty rozpoczynają się 6 czerwca (czwartek) i potrwają 3 dni (szczegółowy program zajęć dostępny jest w zakładce plan).

4. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. 

5. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 400 zł. z czego uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 200 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych, pozostała kwota pochodzi z dofinansowania.

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

 • Kartki
 • Pędzel
 • Paleta
 • Tusz
 • Pomoce dydaktyczne
 • Linijka
 • Zestaw cyrkli
 • Medium temperowe
 • Ołówek automatyczny

7. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:

 • zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 27 maja 2018 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o dalszym postępowaniu.
 • uiszczą opłatę w wysokości 200 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni od rejestracji (jednak nie później niż 1 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora: Bank PKO SA, numer rachunku bankowego: 66 1240 1154 1111 0010 1848 1474.
 • akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;
 • po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.

8. Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

9. Organizator wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i potwierdza to certyfikatem, który zostanie wręczony ostatniego dnia warsztatów.

10. W celach organizacyjnych uczestnicy podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.