Nasi przyjaciele
Informacje szegółowe
Opis

Podczas warsztatów pisania ikon, zamierzamy poznać język ikony, poznać symbole oraz stworzyć w tradycyjnej technice tempery jajecznej ikony Oblicza Chrystusa. Warsztaty zawierać będą naukę elementów pozłoty, rozrabiania tradycyjnych pigmentów w technice tempery jajecznej, przenoszenia przepróchy na deskę, praktyczną wiedzę na temat rozjaśnień szat i partii cielesnych w ikonach, elementy geometrii wykreślnej ikon.

Podczas warsztatów zostaną wygłoszone rekolekcje traktujące o  sakramentalnym charakterze ikon, wcieleniu Chrystusa, tworzeniu Jego wizerunków na przestrzeni lat. Przybliżona zostanie historia chusty która nie została stworzona ludzką ręką, a obecnie znajduje się w Manopello we Włoszech. Prześledzimy historię obrazu w Kościele.  Podczas spotkań nauczymy się modlić ikoną.

W pakiecie ikonopisarskim znajdować się będą

  • Zagruntowane podobrazie lipowe
  • Pigmenty suche
  • Moździerz
  • Pędzle
  • Paleta
  • Książka i pomoce dydaktyczne
  • Elementy pozłoty-szlagmetal, mikstion, szelak
  • Podlinnik
  • Medium temperowe