Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 2 grudnia
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, BiałystokInformacje szegółowe
Opis

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na SIEDEM SAKRAMENTÓW-7 POCAŁUNKÓW, katechezy On-line głoszone przez ks. Kamila Dąbrowskiego !
Przed nami cykl 8 katechez, podczas których,Twoje serce na nowo może zapłonąć miłością do Jezusa! ... Jezusa obecnego w SAKRAMENTACH KOŚCIOŁA.
Katechezy będą głoszone przez ks. Kamila Dąbrowskiego na podstawie książki  "Jak całuje Bóg? 7 pocałunków." Nagrania katechez-każdej kolejnej-otrzymasz co czwartek przez link-na meila. Będziesz je mógł odsłuchać odrazu, albo w dogodnym czasie. 

Siedem pocałunków Boga, to siedem sakramentów. 
Każdy inny, ale każdy objawia szaloną miłość Boga.
Liczba SIEDEM w symbolice biblijnej oznacza pełnię. 
Bóg ukazuje pełnię swojej miłości w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Dokonało się to około dwóch tysięcy lat temu. 
Dzięki SAKRAMENTOM Jezus jest wciąż obecny pośród nas. Z wiarą przyjmuj Jego pocałunki. WARTO!

Tytuły katechez, które będziesz otrzymywał co czwartek: 
1) SAKRAMENT-co to takiego. 
2) CHRZEST święty.
3) BIERZMOWANIE.
4) EUCHERYSTIA. 
5) SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ kapłańskich. 
6) SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. 
7) SAKRAMENT CHORYCH. 
8) SAKRAMENT POKUTY I POJENANIA.

-Prowadzący: Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji-ks. Kamil Dąbrowski.
-Forma: Cykl 8 katechez wysyłanych ONLINE-otrzymasz katechezę 1 raz w tygodniu, we czwartki-start pierwsza katecheza 4.02.2021(czwartek) 20:00 -katechezy potrwają do 25.03.2021, katechezę będzie można odtworzyć jeszcze przez kilka dni. 
-Przebieg spotkania: Katecheza. Świadectwo. 
- Miejsce: KATECHEZY ONLINE uczestnicy na meila otrzymają link, bardzo prosimy o podanie PRAWIDŁOWEGO ADRESU E-MAIL. 

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 25 zł-należy ją WPŁACIĆ NA KONTO, aby POTWIERDZIĆ UCZESTNICTWO w Katechezach, numer konta, będzie podany po zarejestrowaniu się. 

UWAGA: Potwierdzeniem udziału w katechezach jest wpłacona OFIARA 25 zł ,  
W przypadku rezygnacji z katechezy wpłacona OFIARA NIE JEST ZWRACANA
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail. lub telefonicznie 501-204-476

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)