Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 4 maja
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ I MODLITWĘ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, BiałystokInformacje szegółowe
Opis

"Jak owocnie modlić się Słowem Bożym" to sesja formacyjna skierowana do wszystkich, którzy chcieliby praktycznie nauczyć się czytać, rozważać i żyć Słowem Bożym. 
W trakcie sesji zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia związane z tym tematem, m.in.:
-Co to znaczy, że Bóg jest Bogiem żywym i co z tej prawdy wynika?
-Jak Bóg mówi dziś do nas? 
-Jak nauczyć się słuchać i rozeznawać głos Boga?
-Czym jest modlitwa Lectio Divina i jak ją praktykować w codzienności.

Prowadzi ks. dr Piotr Spyra- Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski

Ofiara na potrzeby organizacji rekolekcji (50 zł) obejmuje obiad oraz kawa, herbata i ciastka podczas trwania sesji. 
Czas trwania rekolekcji: 9.00-15.00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik.

Wymagana jest ofiara na kontro w wysokości 50 PLN,
którą należy wpłacić po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu na Kurs. Dopiero wpłacenie ofiary jest potwierdzeniem uczestnictwa w rekolekcjach.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji płacona ofiara nie jest zwracana
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail.

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)