Nasi przyjaciele
Informacje szegółowe
Opis

Maryja to bez wątpienia najpiękniejsza i najważniejsza Kobieta w historii świata. Bóg nieustannie się Nią posługuje. W dziejach Kościoła Maryja ukazywała się wielokrotnie. Na początku XX wieku nawiedziła prostych pastuszków z Fatimy. Te objawienia prywatne, zatwierdzone przez Kościół, są niegasnącym źródłem nadziei dla współczesnego świata. Pomimo upływu lat, wciąż stają się inspiracją do modlitwy, pokuty i postu.

Kościół przyjął objawienia z Fatimy, ponieważ w istocie swojej są one kontynuacją ewangelicznego wezwania do nawrócenia, pokuty i postu. Potwierdzają to słowa Jezusa: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk l,15).

Ogłaszając konieczność pokuty, Pani Fatimska wzywa do zerwania z grzechem, do modlitwy różańcowej i postu. Te praktyki duchowe są potężną bronią w walce z mocami ciemności. Maryja przekazuje Pastuszkom konkretne rady jak wytrwać przy Bogu pomimo trudności i dojść do nieba.

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje, które na podstawie objawień Fatimskich, będą prowadzić do głębszego życia wiarą i spotkania z Jezusem. W trakcie rekolekcji będziemy poznawać głębię i piękno modlitwy różańcowej. Odkryjemy na nowo potrzebę pokuty i nawrócenia.  

Prowadzący rekolekcje: ks. Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i asystent kościelny Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizachi CH.C.E.

Ofiara na potrzeby organizacji rekolekcji  (150 zł) obejmuje: nocleg, wyżywienie, ciastka kawa + herbata w przerwach.
Początek:  rozpoczęcie kolacją 18:00, zapraszamy aby być chwilę wcześniej aby zarejestrować się w recepcji. 
 

Wymagana jest minimum zaliczka w wysokości 50 PLN,
którą należy wpłacić po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu na Kurs. Dopiero wpłacenie zaliczki jest potwierdzeniem uczestnictwa w rekolekcjach.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłacona ofiara nie jest zwracana
pozostałą kwotę 100 zł należy uiścić w dniu rozpoczęcia rekolekcji w Recepcji
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny 501-204-476 (w godzinach pracy biura pn.-pt. 9-17)

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)