Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 3 lutego
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, BiałystokInformacje szegółowe
Opis

UWAGA! REKOLEKCJE ODBYŁY SIĘ 27.02. OSOBY KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ TERAZ-OTRZYMAJĄ LINK DO ODTWORZENIA TYCH REKOLEKCJI .

"Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia,
odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
A jeśli nie odpuścicie ludziom,
i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Mk 11,25

Zapraszamy na rekolekcje o MOCY PRZEBACZENIA prowadzone przez ks. Kamila Dąbrowskiego dyrektora Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Świadectwem autentycznej pobożności chrześcijańskiej jest nasza postawa wobec innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy wyrządzili nam krzywdę. Czas Wielkiego Postu okres modlitwy, pokuty i nawrócenia wydaje się dobrą okazją do zadumy nad fenomenem chrześcijańskiego przebaczenia. O przebaczeniu, które jest dziełem Bożego Miłosierdzia, powiada się, że to podwójne...
Bóg, jako miłujący Ojciec, przebacza nam wszystkie grzechy, nawet najbardziej haniebne uczynki. Wymownie ilustruje to przypowieść o synu marnotrawnym, nazywana często przypowieścią o miłosiernym i wybaczającym Ojcu. Swoją ojcowską miłość do nas potwierdził Bóg najwymowniej, posyłając na świat swego umiłowanego Syna.

-Prowadzący: Ksiąd Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
-Forma: Rekolekcje on-line , wysłuchanie za pośrednictwem przesłanego linku , 27.02.2021(sobota) 9:00-14:00, rekolekcje będzie można otworzyć jeszcze przez tydzień. 
-Miejsce: REKOLEKCJE ONLINE uczestnicy na meila otrzymają link do połączenia się , bardzo prosimy o podanie PRAWIDŁOWEGO ADRESU E-MAIL. 

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 20 zł-należy ją WPŁACIĆ NA KONTO, aby POTWIERDZIĆ UCZESTNICTWO w rekolekcjach, numer konta, będzie podany po zarejestrowaniu się. 

UWAGA: Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłacona OFIARA 20 zł ,  
W przypadku rezygnacji z katechezy wpłacona OFIARA NIE JEST ZWRACANA
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail. lub telefonicznie 501-204-476

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)