Nasi przyjaciele

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 3 lutego
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Informacje szegółowe
Opis

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na pierwsze Katechezy o Adoracji On-line !
Przed nami cykl 9 spotkań na żywo, podczas których,Twoje serce na nowo może zapłonąć miłością do Jezusa! ... Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Katechezy będą głoszone na podstawie podręcznika "Adoracja. Spotkanie z żywym Bogiem", który trafi w Twoje ręce, abyś mógł  przez te 9 tygodni, indywidualnie rozważać co Pan Bóg ma do powiedzenia Twojemu sercu. 

"Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramenci jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi." 
św. Matka Teresa z Kalkuty

"Czas poświęcony na adorację nigdy nie jest czasem straconym. Wielu z nas ma pewne problemy z tym rodzajem modlitwy. Dlatego cieszy fakt, że powstała publikacja, która w praktyczny sposób uczy pełnego wykorzystania czasu adoracji."
Abp. Tadeusz Wojda SAC

-Prowadzący: Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji-katechezy będa głoszone przez różnych Kapłanów i osoby świeckie.
-Forma: Cykl 9 spotkań ONLINE-spotkania 1 raz w tygodniu, we wtorki-start pierwsze spotkanie 15.12.2020 (wtorek) 19:30-21:00 -spotkania potrwają do 9.02.2021 (dziewięć wtorków) po każdym spotkaniu transmisję będzie można odtworzyć jeszcze przez kilka dni. 
-Przebieg spotkania: Katecheza. Świadectwo. Modlitwa przed Najświętszym Sakremantem.
- Miejsce: REKOLEKCJE ONLINE uczestnicy na meila otrzymają link do połączenia się do spotkania na żywo, bardzo prosimy o podanie PRAWIDŁOWEGO ADRESU E-MAIL. Natomiast za pośrednictwem Poczty Polskiej, uczestnikom zostanie wysłany podręcznik "Adoracja. Spotkanie z żywym Bogiem." do osobistego użytku i rozważania. 

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 40 zł-należy ją WPŁACIĆ NA KONTO, aby POTWIERDZIĆ UCZESTNICTWO w Katechezach, numer konta, będzie podany po zarejestrowaniu się. W powyższej kwocie JEST ZAWARTY KOSZT PODRĘCZNIKA "Adoracja. Spotkanie z żywym Bogiem", który po zapłaceniu ofiary ZOSTANIE WYSŁANY POCZTĄ na adres podany przy rejestracji!

UWAGA: Potwierdzeniem udziału w katechezach jest wpłacona OFIARA 40 zł ,  
W przypadku rezygnacji z katechezy wpłacona OFIARA NIE JEST ZWRACANA
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail. lub telefonicznie 501-204-476

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)