Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 2 czerwca
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, BiałystokInformacje szegółowe
Opis

W programie naszych Boskich Wakacji łączymy formację duchową z wypoczynkiem. Ten czas umożliwi Ci spędzenie upragnionych wakacji z rodziną w przepięknej lokalizacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Ofertę kierujemy do rodzin chrześcijańskich, co otwiera możliwość przebywania Wam i dzieciom w gronie ludzi, których łączą podobne wartości oraz styl życia. Plan rekolekcji jest tak ułożony, aby rodziny mogły skorzystać z nauk w konkretnym temacie, Eucharystii, a także spędzić czas w gronie rodzinnym – każdego dnia będzie tzw. „czas dla rodziny”, którym dysponuje sama rodzina korzystając z atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych Mazur i okolic. W trakcie zajęć dla rodziców dzieci mają zagwarantowaną opiekę i swoje zajęcia.

Prowadzący: ks. Kamil Dąbrowski, Ewa i Wojciech Grodzcy

  • Miejsce: Mazurski Ośrodek Szych, ul. Leśna 7, 19-335 Bogusze
  • Koszt: 1200 PLN ZA PARĘ : 600 PLN-osoba dorosła; 300 PLN-dziecko powyżej 3 lat; 0 PLN-dziecko do lat 3;
  • Termin: 18-23.07.2021
  • Początek: godz.16 przyjmowanie uczestników 
  • Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik.

Zaliczkę w wysokości 300 PLN (od rodziny) należy wpłacić dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości o przyjęciu na rekolekcje

Uwaga! W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłacona zaliczka nie jest zwracana
pozostałą kwotę należy uiścić w dniu rozpoczęcia rekolekcji

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji.

Uwaga! Po rejestracji prosimy o wysłanie maila na adres chcejezusa@gmail.com z informacją, o ILOŚCI DZIECI w danej rodzinie, jeżeli będą uczestniczyć w wyjeździe!

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)