Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem konsument ma prawo w terminie 14 dni do odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy została w Serwisie rekolekcje.bialystok.pl lub rekolekcje.info.pl
wykonana w pełni usługa za Twoją wyraźną zgodą, czyli jeżeli wykonałeś jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu,
a w szczególności:
gdy jako Użytkownik zarejestrowałeś się na Wydarzenie
lub jako Operator utworzyłeś Wydarzenie.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail:
organizacja@rekolekcje.bialystok.pl
Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić tylko wtedy gdy następuje odstąpienie od umowy)


Wspólnota Kairos
ul.Strzelecka 3/5
15-354 BiałystokJa: ____________________________
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu rekolekcje.bialystok.pl / rekolekcje.info.pl

Data zawarcia umowy: ______________________________
Umowę zawarłem jako Użytkownik/Operator *

Imię i nazwisko ______________________________

e-mail jaki został podany przy utworzeniu Konta: ____________________________

(*) - niepotrzebne skreślić