Nasi przyjaciele
Świadectwa z Rekolekcji
Ja doznałem kilku uzdrowień duchowych, w sercu. Czułem, że kilka moich bolesnych zranień zostało uzdrowionych, poczułem ulgę. I za to chwała Panu!!!">Więcej
 
Krzysztof Marek Markiewicz
Wróć