Nasi przyjaciele
Świadectwa z Rekolekcji
Dzięki rekolekcjom O. Bashobora poczułam ogromną radość w moim sercu, której wcześniej nie znałam i wielką miłość Boga Wszechmogącego jaką dotyka każdego dnia!">Więcej
 
Wiesława lat 44
Wróć