Regulamin wydarzenia


Wokalne Warsztaty Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI 2018
2018-06-07 - 2018-06-10

Regulamin Wokalnych Warsztatów Uwielbienia

BOGU DŹWIĘKI 2018

1. Organizatorem Wokalnych Warsztatów Uwielbienia Bogu Dźwięki jest Fundacja Spe Salvi.

2. Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki (dalej Warsztaty) odbędą się w Kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku. Mają charakter formacyjno – modlitewny. Organizowane są w celu przygotowania uczestników do wspólnego uwielbiania Boga śpiewem podczas Koncertu Uwielbienia BOGU DŹWIĘKI w dniu 10 czerwca 2018 o godz. 20.30 przed  białostocką Katedrą.

3. Warsztaty rozpoczynają się 7 czerwca (czwartek) o godz. 15.00 i potrwają przez 3 kolejne dni.

4. Uczestnicy zobowiązują się do uczestniczenia w całości programu warsztatów. Istnieje możliwość dołączenia w drugim dniu rano dla osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć pierwszego dnia. Przypadki losowe ewentualnej nieobecności rozpatrywane są indywidualnie.

5. Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 60 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom kawę, herbatę oraz dwa obiady – w piątek i sobotę.

7. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które:

    a) mają ukończone 15 lat

    b) zgłoszą chęć uczestnictwa w Warsztatach do 5 czerwca 2018 roku poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – zostanie to potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o dalszym postępowaniu.

    c) uiszczą opłatę w wysokości 60 zł i prześlą potwierdzenie wpłaty mailem na adres: BoguDzwieki(malpa)archibial.pl w ciągu 7 dni od rejestracji (jednak nie później niż 5 czerwca) z dopiskiem „Darowizna, nr rejestrowy, Imię i Nazwisko” na konto Organizatora: Bank PKO SA, numer rachunku bankowego: 66 1240 1154 1111 0010 1848 1474.

    d) akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;

    e) po dokonaniu opłaty otrzymają od organizatora maila potwierdzającego zaakceptowanie zgłoszenia.

8. Przy zgłoszeniach preferowane są osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w posłudze muzycznej w przeszłości, bądź są obecnie czynnie zaangażowane w taką działalność; w całości biorą udział w warsztatach (ilość przewidzianych miejsc ograniczona!).

9. Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

10. Na koncert w niedzielę uczestnicy ubierają się w całości na biało.

11. Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w Warsztatach i koncercie BOGU DŹWIĘKI (np. w celu usprawiedliwienia nieobecności w szkole).

12. W celach organizacyjnych chórzyści podają dane, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.