Nasi przyjaciele
Informacje szegółowe
Opis

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego poprowadzone przez ks. Kamila Dąbrowskiego.

Zapraszamy na rekolekcje, które pomogą Ci przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu, beznadziei do uzdrowienia. Będzie to przejście do uwielbienia Boga i do dziękczynienia, do nowej rzeczywistości życia, nowej perspektywy i zaangażowania.

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa w rekolekcjach to około 150 zł-190 zł (zależny od ilośći zgłoszonych osób) Potwierdzeniem uczestnictwa jest po ukończonym procesie rejestracji, wpłacenie tylko zaliczki 50 zł, resztę kwoty dopłacamy na miejscu-jej wysokość będzie zależała od ilości uczestników, w razie rezygancji zaliczka nie jest zwaracana. 

Zapisy przyjmujemy przez stronę www.rekolekcje.bialystoki.pl,  ale także udzielamy informacji telefonicznie pod numerem telefonu 501 204 476.

Termin: 18-20 stycznia Miejsce: Dom Rekolekcyjny Studzieniczna, rekolekcje z noclegiem i wyżywieniem.

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach, jest wcześniejsze przeżycie rekolekcji ewangelizacyjnych (Kurs Nowe Życie, Seminarium Odnowy Wiary lub inne), oraz ukończone 18 lat.

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)