Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 19.00-22.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Przez całe spotkanie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Informacje szegółowe
Opis

Czym są rekolekcje małżeńskie „Ciche dni”?

Są one formą rekolekcji w całkowitym milczeniu. Uczą spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Są także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym oraz współmałżonkiem. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie. I na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga, a relacja z sobą i Bogiem pozwala właściwie kształtować relację małżeńską.

Program sesji rekolekcyjnej składa się z:

  • wprowadzeń do osobistej modlitwy podawanych przez rekolekcjonistę;
  • przedłużonej osobistej modlitwy (45 min);
  • W RAZIE POTRZEBY rozmowy z kapłanem; możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty przez cały czas trwania rekolekcji (po indywidualnym umówieniu się z kapłanem);
  • konferencji;
  • Eucharystii;
  • Adoracji Najświętszego Sakramentu;
  • dialogu małżeńskiego (w sobotę wieczorem);

Dla kogo są rekolekcje?

Przeznaczone są dla małżeństw, które pragną dobrowolnie i szczerze pogłębić swoją wiarę poprzez osobiste spotkanie z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Ze względu na znaczny wysiłek duchowy w rekolekcjach mogą wziąć udział osoby, które są gotowe otworzyć się na przesłanie Słowa Bożego i wgląd w siebie. Wyraża się to zdolnością do obserwowania swoich poruszeń duchowych i wypowiadaniem. Do odprawienia rekolekcji wymagane jest zachowanie całkowitego milczenia, które zakłada wyłączenie telefonów komórkowych i skupienie na treści przeżywanych medytacji. Wyjątkiem jest dialog małżeński przewidziany w planie dnia. Konieczne jest także uczestnictwo we wszystkich punktach programu. Nie polecamy odprawiania rekolekcji osobom przeżywającym silne stany emocjonalne, które mogą odciągać uwagę od rozważanych treści. Trzeba wziąć pod uwagę, że rekolekcyjne milczenie może potęgować wewnętrzne napięcie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które dysponują wystarczającym zdrowiem potrzebnym do codziennej intensywnej modlitwy, zachowania milczenia, wysłuchania i zanotowania wprowadzeń do medytacji.

Dom rekolekcyjny

W ramach zakwaterowania zapewniamy: bieliznę pościelową, 3 posiłki dziennie, kawę, herbatę i wodę (także poza posiłkami).
Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego, przyborów do notowania oraz obuwia wyłącznie do poruszania się we wnętrzu domu rekolekcyjnego.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji z Rekolekcji wpłacona kwota nie jest zwracana
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail.