Nasi przyjaciele

"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 19.00-22.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Przez całe spotkanie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Informacje szegółowe
Opis

Warunki uczestnictwa:

– kurs przeznaczony dla osób pełnoletnich, po Kursie Nowe Życie.

  • Opis: Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.
  • Miejsce: Zespół Szkół Nr 5 ul. Kamienna 15, Białystok, przy Parafii MB Fatimskiej
  • Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 70 PLN (cena z wyżywieniem:sobota-obiad i kolacja + kawa, herbata, ciastka przez cały czas trwania Kursu)
  • Termin: 8-10.06.2018
  • Początek: godz. 17:20 recepcja w szkole, 18:00 Eucharystia (w pierwszej kolejności prosimy o zgłoszenie się do recepcji)
  • Kurs Dochodzony, bez noclegu, piątek do około 21:30, sobota od 8:00 do 21:30, niedzila od 8:00 do 13:00.
  • Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik

UWAGA!! KURS JEST CAŁOŚCIĄ, ZAPRASZAMY DO ZAREZERWOWANIA SOBIE CAŁEGO WEEKENDU, ABY PRZEŻYĆ GO OD POCZĄTKU DO KOŃCA.

Tym samym informujemy, że nie jest możliwe dołączenie w sobotę-ze względu na dobro uczestnika, zbyt duża ilość straconych treści.


Zaliczkę w wysokości 30 PLN, lub całą kwotę należy wpłacić dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości o zapisaniu na Kurs


UWAGA:

w przypadku rezygnacji z Kursu wpłacona zaliczka nie jest zwracana
pozostałą kwotę (40zł) należy uiścić w dniu rozpoczęcia Kursu w Recepcji

 

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)