Nasi przyjaciele

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na


MSZĘ ŚWIĘTĄ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00

Gdzie:Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków"

(Ps 34, 7)

Wspólnota Kairos zaprasza na spotkanie

POGOTOWIA DUCHOWEGO

w czwartek 2 grudnia
w godz. 19.00-21.00.
Będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy duchowej lub sakramentu pokuty.
Gdzie: Dom Parafialny ul.ks. St. Suchowolca 27, Dojlidy, Białystok

Informacje szegółowe
Opis

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje on-line
prowadzone przez ks. Kamila Dąbrowskiego "Jak podjąć dobrą decyzję? Rozeznawanie duchowe."

Pan Bóg objawia człowiekowi swoją wolę poprzez swoje znaki.
W rozeznawaniu duchowym człowiek nie stwarza sobie znaków Bożego działania, ale odkrywa te, które są mu dane.
Nie muszą to być jednak takie znaki, jakich człowiek dokonujący rozeznania pragnie sam dla siebie.
Możemy jednak stwierdzić, że są to zawsze znaki możliwe do odczytania dla człowieka.
Jak podjąć dobrą decyzję? Czym się kierować, a czym nie?
Jak nie bać się podejmowania konkretnych, życiowych kroków? 
Czy Pan Bóg decyduje za mnie... czy pomaga podjąc samodzielne decyzje?

“Badajcie duchy, czy są z Boga” (1 J 4,1)

-Prowadzący: Ks. Kamil Dąbrowski-dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji
-Forma: rekolekcje ONLINE-łączenie na żywo przez link, który otrzymasz na meila po zarejestrowaniu i zapłaceniu (nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, wystarczy kliknąć w link); czas: 23.01.2021 (sobota) 9:00-13:00- po rekolekcjach transmisję będzie można odtworzyć jeszcze przez tydzień.
- Miejsce: REKOLEKCJE ONLINE uczestnicy na meila otrzymają link do połączenia się do spotkania na żywo, bardzo prosimy o podanie PRAWIDŁOWEGO ADRESU E-MAIL.

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 20 zł- należy ją WPŁACIĆ NA KONTO, aby POTWIERDZIĆ UCZESTNICTWO w rekolekcjach, numer konta, będzie podany po zarejestrowaniu się. 

UWAGA: Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłacona OFIARA 20 zł ,  
W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłacona OFIARA NIE JEST ZWRACANA
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail. lub telefonicznie 501-204-476

Rejestrując się podajesz dane niezbędne do realizacji rekolekcji

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku na współnej fotografii i/lub transmisji w telewizji izydor.tv, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: (media społecznościowe, strona internetowa chcejezusa.pl, izydor.tv z ewentualnym zestawieniem z wizerunkami innych osób) przez CHCE w okresie 10 lat od udostępnienia, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM EWANGELIZACJI zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 12004z zm.)